Haachtsesteenweg 1475
1130 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1793082
Gemeentelijke referentie H242/2022
Gebruikersnaam 1793082
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot woensdag 17 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Wijzigen ten dele van de ontwikkelingen die zijn toegestaan door de vorige vergunning die op 27/09/2019 is afgegeven (wijzigingsvergunning : 04/PFD/671586) : - vergrooten van het volume van de gebouwen D en F in de lengte ; - verminderen van het interieur volume van de 1e verdieping van gebouw D ; - optimaliseren van de esthetiek van de gevels van de gebouwen D, E en F ; - aanpassen van de lichtkoepels boven de werkplaatsen in de gebouwen D en E ; - verwijderen van de roosters tussen de dubbele gevel van gebouw E en aanpassen van de zonneschermen van de gebouwen D en E ; - maken van een totempaal bij de ingang van het terrein.

Chronologie

Fase Datum
Indiening 09-07-2021
Bijkomende elementen 11-02-2022
Betekening van de beslissing 17-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeente
DBDMH
Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 9.631 m² 9.631 m² Ontbrekend gegeven
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 212 m² 212 m² Ontbrekend gegeven
Ambachtelijke productieactiviteiten 2.635 m² 2.640 m² Ontbrekend gegeven
Industriële productieactiviteiten 9.919 m² 9.926 m² Ontbrekend gegeven
Productie van immateriële goederen 1.033 m² 1.033 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
08-07-2022 04/PFD/1848596
21-01-2022 04/PU/1829210
16-05-2018 CL2/680950 28-08-2018
23-03-2018 04/IPE/674683 26-07-2019
12-03-2018 04/PFD/671586 21-10-2019
14-11-2014 04/IPEPLP/552884 06-07-2015
10-07-2013 04/IPE/489713 13-02-2014
15-06-2007 PU/518099 29-07-2008
16-12-1996 PU/507269
15-02-1996 PU/504519

Tijdslijn