Mont du Chêne 14-16
1040

  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie04/PFD/1791869
Identificatiecode1791869

Chronologie

Stap Datum
Indiening 29-07-2021
Extra elementen 07-09-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-11-2021
Kennisgeving van besluit 23-11-2021

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Een boom kappen

Betrokken percelen

21363B0373/00Z007

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn