Charles Demeerstraat
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/PFD/1762841
Gemeentelijke referentie C81/2021
Gebruikersnaam 1838543
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 25 mei 2022 tot donderdag 23 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting

Voorwerp van de aanvraag

De bruggen van Clesse en Demeer renoveren - stadsvernieuwing

Chronologie

Fase Datum
Indiening 12-10-2020
Begin van openbaar onderzoek 25-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 23-06-2022
Overlegcommissie 26-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
16-03-2020 12/PFU/1745053 25-05-2021
03-07-2017 04/PFD/643137 15-01-2018
14-12-2016 04/PFD/621403 15-05-2017
30-03-1953 PU/589292
19-09-1930 PU/583202 19-09-1930
30-05-1930 PU/581031 30-05-1930

Tijdslijn