FR    NL   

Montoyerstraat 10
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/PFD/1747005
Identificatiecode1747005

Chronologie

Stap Datum
Indiening 17-04-2020
Extra elementen 17-08-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 10-09-2020
Begin van openbaar onderzoek 18-11-2020
Einde van het openbaar onderzoek 17-12-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

slopen en herbouwen van een kantoorgebouw, inclusief de ondergrondse bouwlagen.

Betrokken percelen

21805E0371/00P000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Kantoor 6.390 m² 6.257 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn