FR    NL   

Hooikaai 59-65
1000 Brussel

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Effectenverslag

Referenties

Nova referentie04/PFD/1735475
Identificatiecode1735475

Chronologie

Stap Datum
Indiening 16-12-2019
Extra elementen 07-02-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 23-03-2020
Begin van openbaar onderzoek 28-10-2020
Einde van het openbaar onderzoek 26-11-2020
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Afbraak van een pakhuis (waarin een handelszaak, een woning en een ondergrondse parking zijn ondergebracht) en een complex neerzetten met 31 wooneenheden, waaronder 3 eengezinswoningen en 22 parkeerplaatsen.

Betrokken percelen

21812N1376/00F000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Bestemming Bestaand Voorzien Geautoriseerd
Woning 100 m² 2.814 m² Te bepalen
Kantoor 300 m² 0 m² Te bepalen
Groothandel 1.525 m² 0 m² Te bepalen
Andere 800 m² 0 m² Te bepalen

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
04-09-2003 PU/514387 08-03-2004 Geweigerd

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Contact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn