#}

Belliardstraat 49-55
1040 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

Uitbating van een kantoorgebouw

Openbaar onderzoek

van woensdag 1 november 2023 tot donderdag 30 november 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/IPE/1853790
Gemeentelijke referentie B3238/2022
Referentie gemengd karakter 04/PFD/1853617

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-09-2022
Volledig dossier 19-10-2022
Begin van openbaar onderzoek 01-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 30-11-2023
Overlegcommissie 19-12-2023
 Opschorting (Gewijzigde aanvraag) 03-04-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 21-02-2024
Geldigheid van de vergunning 26-05-2033
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens