Oorlogskruisenlaan 134
1120 Brussel

Gewestelijke referentie 04/IPE/1846074
Gebruikersnaam 1846074
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot woensdag 17 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 21-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-06-2022 04/IPE/1846074
15-06-2022 04/IPE/1845972
15-06-2022 04/IPE/1845976
09-04-2019 04/IPE/1709976 13-05-2019
28-11-2017 04/PFD/658039 13-09-2018
05-01-2015 04/IPE/556227 06-03-2015
09-01-2012 04/PFD/409401 03-12-2013
10-04-2008 PU/517021 08-07-2009
05-07-2006 04/PFD/176021 09-05-2007
17-12-2001 04/PFD/140523 16-04-2003

Tijdslijn