Belgieplein
1020 Brussel

Gewestelijke referentie 04/IPE/1837986
Gebruikersnaam 1837986
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van zondag 26 juni 2022 tot zondag 26 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 13-04-2022
Betekening van de beslissing 28-04-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
13-04-2022 04/IPE/1837986 28-04-2022
13-04-2022 04/IPE/1837993 28-04-2022
29-03-2022 04/IPE/1836549 28-04-2022
21-11-2019 04/IPEEXT/1732989 23-12-2019
19-06-2019 04/IPE/1716696 27-06-2019
22-02-2019 04/PFD/1703633
21-02-2019 04/IPE/1703819
12-02-2019 04/IPE/1702540 08-03-2019
05-10-2018 PU/701144 03-08-2020
17-05-2017 04/IPEEXT/637510 14-06-2017
10-10-2016 04/IPEEXT/612841 08-12-2016
01-09-2016 04/IPEMOD/610078 27-10-2016
06-06-2016 04/IPE/602451 01-08-2016
14-12-2015 PU/587657 03-03-2016
24-08-2015 04/IPEPLP/578919 23-08-2016
24-10-2014 04/IPE/551404 01-12-2014
31-07-2008 PU/521659 09-12-2008
11-05-2006 PU/514857 05-05-2010
13-05-1996 PU/504330 13-12-1996
17-05-1995 PU/505115 03-06-1996

Tijdslijn