Hoogstraat 342
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/IPE/1823786
Gemeentelijke referentie H782/2022
Gebruikersnaam 1823786
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van maandag 23 mei 2022 tot maandag 6 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van een woongebouw en winkels/werkplaats

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 23-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 06-06-2022
Betekening van de beslissing 20-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
09-12-2021 04/PFD/1825359 01-08-2022
25-11-2021 04/IPE/1823786 20-06-2022
09-03-2012 04/PFD/465236 13-02-2013

Tijdslijn