de Tyraslaan 51B
1120 Brussel

Gewestelijke referentie 04/IPE/1774233
Gemeentelijke referentie T1304/2021
Referentie gemengd karakter 04/PFD/1773394
Gebruikersnaam 1774233
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning
 Openbaar onderzoek van woensdag 22 december 2021 tot donderdag 20 januari 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van een garage voor de op- en inbouw van koeling in nieuwe en bestaande bestel- en vrachtwagens.

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 27-01-2021
Begin van openbaar onderzoek 22-12-2021
Einde van openbaar onderzoek 20-01-2022
Overlegcommissie 01-02-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-01-2021 04/IPE/1774233
22-01-2021 04/PFD/1773394 28-04-2022
17-08-2011 04/IPEPLP/459391 20-04-2012

Tijdslijn