Louizalaan 59-69
1050 Brussel

Gewestelijke referentie 04/IPE/1760716
Gemeentelijke referentie L38/2022
Gebruikersnaam 1760716
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van woensdag 2 februari 2022 tot donderdag 3 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Uitbating van een kantoorgebouw met winkels

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 17-09-2020
Begin van openbaar onderzoek 02-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 03-03-2022
Overlegcommissie 29-03-2022
Betekening van de beslissing 13-06-2022

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
29-07-2022 04/IPEMOD/1850494
15-07-2022 04/IPEEXT/1849363 29-07-2022
17-09-2020 04/IPE/1760716 13-06-2022
21-11-2017 ENS/657260
21-11-2017 PU/657258
05-06-2015 PU/564682 18-02-2016
02-03-2015 PU/559564 16-11-2015
20-03-2009 04/PFD/226249 15-05-2009
07-09-1999 PU/272177
20-09-1994 ENS/505636 07-03-1995

Tijdslijn