Materialenkaai
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/CL3/1847183
Gemeentelijke referentie M1648/2022
Gebruikersnaam 1847183
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
werf

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 29-06-2022
Volledig dossier 25-08-2022
Betekening van de beslissing 25-08-2022

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
19-09-2022 04/IPEEXT/1855309 26-09-2022
29-06-2022 04/CL3/1847183 25-08-2022
28-06-2022 09/IPEDEC/1846981 30-09-2022
11-07-2018 04/PFD/690739 09-07-2020
30-11-2017 04/PFD/658312 30-03-2018
25-10-2017 04/PFD/655127 01-10-2018
24-10-2017 04/PFD/654982 07-03-2018
03-10-2017 04/PFD/653099 24-04-2018
17-07-2017 04/IPE/645096 27-09-2017
13-07-2017 04/PFD/644566 05-11-2018
04-05-2015 04/PFD/563157 13-04-2016
17-07-2013 04/PFD/490200 03-03-2015
17-09-2010 04/PFD/286028 30-10-2012
05-10-2009 PU/520190 01-03-2011
25-07-2008 04/PFD/199630 26-02-2009
04-12-2006 CL3/518788
12-11-2002 04/PFD/146037 15-03-2004
10-05-2000 ENS/507812 26-09-2000
21-04-2000 04/IPECL3/415398 19-04-2000
12-08-1999 ENS/508610
19-03-1998 PU/506308 15-04-1999

Tijdslijn