Nieuwstraat 108-112
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/CL3/1736177
Gemeentelijke referentie N1259/2019
Gebruikersnaam 1736177
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van zaterdag 25 juni 2022 tot zaterdag 25 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Werf

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-12-2019
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
07-06-2022 04/IPEEXT/1844293
02-03-2022 04/PU/1833103
22-02-2022 04/IPEEXT/1832380 28-03-2022
07-10-2021 04/PU/1810277 09-12-2021
10-06-2021 04/IPEEXT/1789183 18-06-2021
02-04-2021 04/IPEEXT/1782024 16-04-2021
22-01-2021 04/IPEEXT/1773056 18-02-2021
14-04-2020 04/CL3/1746780 11-06-2020
04-03-2020 04/IPEEXT/1743936 31-07-2020
20-12-2019 04/CL3/1736177
13-06-2019 04/IPETMP/1716286 26-09-2019
09-05-2018 ENS/680105
22-12-2017 PU/660424 11-06-2019
01-07-2011 ENS/523185 08-03-2012
02-06-2009 PU/520596 16-10-2009
15-02-2002 ENS/509947 25-09-2002
13-12-2001 PU/510096 18-06-2002

Tijdslijn