#}

Romanie Van Dyckstraat 36
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichten van de zolderverdieping en toevoegen van een dakraam in achtergevel + in orde brengen van werken al gerealiseerd

Anderlecht
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 september 2023 tot donderdag 28 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 206 m² 230 m² 230 m² 24 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1892914
Gemeentelijke referentie PU 52814
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 28-02-2023
Bijkomende elementen 05-05-2023
Volledig dossier 19-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 14-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 28-09-2023
Overlegcommissie 05-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 06-10-2023
 Einde van de opschorting 03-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 03-11-2023
Betekening van de beslissing 30-11-2023
Geldigheid van de vergunning 30-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens