#}

Joseph Pavezstraat 15
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

In orde brengen van de achteruibreiding op gelijkvloers en 1ste verdieping

Anderlecht
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 6 juni 2023 tot dinsdag 20 juni 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 234 m² 220 m² 220 m² -14 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1843445
Gemeentelijke referentie PU 52503
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 30-05-2022
Bijkomende elementen 31-01-2023
Volledig dossier 17-03-2023
Begin van openbaar onderzoek 06-06-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-06-2023
Overlegcommissie 29-06-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-06-2023
 Einde van de opschorting 05-12-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 05-12-2023
Betekening van de beslissing 12-01-2024
Begin van de werken 03-06-2024
Geldigheid van de vergunning 12-01-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens