Rue de Neerpede 166
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PU/1826216
Gemeentelijke referentie PU 52291
Gebruikersnaam 1826216
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van maandag 16 mei 2022 tot maandag 30 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
  • De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In orde brengen van een ééngezinshuis (bouwen van een achteruitbreiding)

Documenten

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen

Chronologie

Fase Datum
Indiening 20-12-2021
Bijkomende elementen 03-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 16-05-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-05-2022
Overlegcommissie 02-06-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
01-07-1980 PU/327670 01-07-1980
16-07-1895 PU/293926 16-07-1895
13-07-1888 PU/291621 13-07-1888
20-10-1885 PU/290873 20-10-1885
Ontbrekend gegeven PU/303142

Tijdslijn

De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent