#}

Rechtszaalstraat 62
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond

Rénover une maison avec réorganisation des pièces, démolir un étage de l'atelier arrière, aménager une terrasse sur le toit de l'atelier et créer passerelle et escalier extérieurs entre la maison et la terrasse

Anderlecht
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 10 maart 2023 tot vrijdag 24 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
114 m² 57 m² 57 m² -57 m²
Huisvesting 140 m² 139 m² 139 m² -2 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/PU/1823077
Gemeentelijke referentie PU 52243
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 23-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 10-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 24-03-2023
Overlegcommissie 30-03-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 06-12-2022
Betekening van de beslissing 15-05-2023
Begin van de werken 01-04-2024
Geldigheid van de vergunning 15-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens