de Fiennesstraat 44
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PU/1790697
Gemeentelijke referentie PU 52043
Gebruikersnaam 1790697
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 juni 2022 tot donderdag 30 juni 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere

Voorwerp van de aanvraag

Regulariseren van de kleur van voorgevel en het plaatsen van een rookafvoerkanaal (PV 2020/3349)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-06-2021
Bijkomende elementen 25-04-2022
Begin van openbaar onderzoek 16-06-2022
Einde van openbaar onderzoek 30-06-2022
Overlegcommissie 07-07-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

KCML
Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
03-11-2014 PU/552037 22-01-2015
04-09-1984 PU/328268 04-09-1984
30-11-1909 PU/300020 30-11-1909
27-04-1888 PU/291561 27-04-1888

Tijdslijn