Potaardenbergstraat 2
1070 Anderlecht

  • Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerkHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie01/PU/1774450
Identificatiecode1774450
Gemeentelijke referentiePU 51857

Chronologie

Stap Datum
Indiening 04-02-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 16-04-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de bestemming van een cafe naar woning

Betrokken percelen

21001A0471/00V005

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
22-01-2018 PU/306116 In onderzoek
01-02-2002 03/PFD/140941 In onderzoek
20-03-1888 PU/291525 20-03-1888 Toegekend
PU/330088 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn