Potaardenbergstraat 21-23
1070 Anderlecht

  • Plaatsen van een of meerdere uithangbord(en) en/of reclame verwijzend naar het uithangbordHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 2 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie01/PU/1773054
Identificatiecode1773054
Gemeentelijke referentiePU 51844

Chronologie

Stap Datum
Indiening 25-01-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

wijzigen van de bestemming van een handel naar bureaus

Betrokken percelen

21001A0107/00Z000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
23-10-2018 PU/303001 In onderzoek
01-12-1969 PU/325483 01-12-1969 Toegekend
15-09-1969 PU/325367 15-09-1969 Toegekend
PU/306775 In onderzoek

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn