Bergense Steenweg 102-104
1070 Anderlecht

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit
  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie01/PU/1767902
Identificatiecode1767902
Gemeentelijke referentiePU 51782

Chronologie

Stap Datum
Indiening 02-12-2020
Extra elementen 12-04-2021
Ontvangstbevestiging volledig dossier 28-04-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

renoveren en wijizigen van de bestemming van een kantoorgebouw naar polikliniek

Betrokken percelen

21305B0218/00A009, 21305B0218/00B009

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
18-03-2002 PU/333202 25-03-2003 Toegekend
28-05-1985 PU/328429 28-05-1985 Toegekend
15-04-1947 PU/312803 15-04-1947 Toegekend
10-09-1946 PU/312506 10-09-1946 Toegekend
09-03-1906 PU/298318 09-03-1906 Toegekend
09-03-1906 PU/298317 09-03-1906 Toegekend
25-11-1893 PU/293283 25-11-1893 Toegekend
08-04-1891 PU/292248 08-04-1891 Toegekend
27-10-1886 PU/291126 27-10-1886 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

90 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn