Prévinairestraat 64-68
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PU/1746321
Gemeentelijke referentie PU 51537
Gebruikersnaam 1746321
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed

Voorwerp van de aanvraag

Verbouwen van een industrieel en commercieel gebouw in een voedselproductie-eenheid met semi-industriële keuken

Chronologie

Fase Datum
Indiening 03-04-2020
Bijkomende elementen 26-06-2020
 Opschorting (Gewijzigd project) 23-07-2021
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 06-01-2022

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 323 m² 256 m² 256 m²
Productie van materiële diensten 731 m² 798 m² 798 m²
Bewaring / opslag 272 m² 272 m² 272 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
22-11-1988 PU/329279 22-11-1988
19-09-1985 PU/328506 19-09-1985
30-09-1975 PU/326757 30-09-1975
23-09-1965 PU/323485 23-09-1965
19-12-1961 PU/321689 19-12-1961
18-10-1960 PU/321094 18-10-1960
Ontbrekend gegeven C_PLP/450403 06-02-2007
Ontbrekend gegeven PU/325629

Tijdslijn