NL    FR

Konijnenstraat
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/PFD/1866959
Gemeentelijke referentie PU 52806
Referentie gemengd karakter IPE/1B/2023/1867767
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van donderdag 16 maart 2023 tot vrijdag 14 april 2023. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van tijdelijke evenementele installaties of tijdelijke installaties voor een werf Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Inrichten van een groene ruimte en/of wijziging van het bodemreliëf, ontbossen of ontginnen of wijzigen van de vegetatie van een gebied waarvan de bescherming door de Regering nodig wordt geacht Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Aanleg van het centrale gedeelte van het toekomstige Neerpedepark, waaronder ook een natuurlijke zwemvijver.

 Aantal te vellen bomen: 39

Documenten

Contact voor dit dossier

Bezwaren en opmerkingen: neem contact op met de gemeente
Regelingen beschikbaar op de website van de gemeente of op panelen van het openbaar onderzoek elk bezwaar over dit dossier dat niet bij het gemeentebestuur wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vraag over het dossier
info@urban.brussels of via de gemeentebeheerder.
Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Chronologie

Fase Datum
Indiening 23-12-2022
Volledig dossier 08-02-2023
Begin van openbaar onderzoek 16-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 14-04-2023
Overlegcommissie 27-04-2023
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
06-01-2023 01/IPE/1867767

Tijdslijn