Bergense Steenweg 1424
1070 Anderlecht

  • Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architectHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Lopend openbaar onderzoek 11 dagen

Referenties

Nova referentie01/PFD/1734446
Identificatiecode1734446
Gemeentelijke referentiePU 51672
Leefmilieu BrusselIPE/1B/2019/1734813

Chronologie

Stap Datum
Indiening 05-12-2019
Extra elementen 28-05-2020
Ontvangstbevestiging volledig dossier 13-08-2020
Begin van openbaar onderzoek 15-02-2021
Einde van het openbaar onderzoek 16-03-2021
Overlegcommissie 25-03-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

installerer een windturbine, inclusief de bouw van een elektrische cabine en de bijbehorende aansluitingen, en de inrichting van de nabij omgeving

Betrokken percelen

21306D0021/00B000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten Stedenbouw en milieu

 Documenten hier beschikbaar
 Documenten hier beschikbaarContact voor dit dossier

Bezwaren of opmerkingen: Neem contact op met de gemeente
Regelingen op de website van de gemeente of op de borden van het openbaar onderzoek. Een klacht m.b.t. een dossier die niet bij het gemeentebestuur werd neergelegd, kan niet in aanmerking worden genomen
Technische vragen over het dossier info@urban.brussels
Vermeld in uw berichten de NOVA-referentie en de desbetreffende gemeente

Tijdlijn