#}

Dapperheidsplein
1070 Anderlecht

Openbaar onderzoek afgerond
Wettelijke basis

uitbating van een parking

Openbaar onderzoek

van zondag 19 september 2021 tot maandag 18 oktober 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 01/IPE/1785595
Gemeentelijke referentie PE 78/2021
Referentie gemengd karakter 01/PFU/1784839

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 22-04-2021
Volledig dossier 10-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 19-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 18-10-2021
Overlegcommissie 28-10-2021
 Opschorting (Gewijzigde aanvraag) 07-02-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing 17-01-2023
Geldigheid van de vergunning 20-01-2038
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Meer technische details

Voor de afgeleverde milieuvergunningen en volledig verklaarde aanvragen, raadpleeg ook de kaart van de milieuvergunningen en de kaart met zendantennes.

Openbare gegevens