Wijngaardstraat 25
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/GOU_PU/1827272
Gebruikersnaam 1827272
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In orde brengen van de raam op gelijkvloers (raam met luik + deur)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 22-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
15-03-2021 01/PU/1779277 24-11-2021
30-03-2016 PU/596813 26-04-2017
03-11-2014 PU/552000 16-03-2015
11-07-1967 PU/324873 11-07-1967
23-11-1954 PU/317428 23-11-1954
21-09-1894 PU/293664 21-09-1894
Ontbrekend gegeven PU/307124
Ontbrekend gegeven PU/309166

Tijdslijn