Demosthenesstraat 222
1070 Anderlecht

Gewestelijke referentie 01/GOU_PU/1825730
Gebruikersnaam 1825730
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Gebruiken van een terrein voor de opslag, voor het parkeren van voertuigen of voor de plaatsing van mobiele inrichtingen die kunnen worden gebruikt voor bewoning Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

In orde brengen van de sloping van een garage en werkplaats en de bouwen van een carport in houd

Chronologie

Fase Datum
Indiening 08-12-2021
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
18-07-2019 01/PU/1720078 10-11-2021
25-10-2016 AA/614646 26-01-2017
22-10-2015 PU/584181 23-03-2017
14-06-1949 PU/313885 14-06-1949
30-11-1948 PU/313534 30-11-1948
18-12-1947 PU/313002 18-12-1947
17-12-1946 PU/312639 17-12-1946

Tijdslijn