Prins van Luiklaan 41
1070 Anderlecht

  • Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) / het silhouet wijzigen van een boom die is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoedhfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Geen openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie01/AA/1773073
Identificatiecode1773073
Gemeentelijke referentie2021/4/

Chronologie

Stap Datum
Indiening 25-01-2021
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier 02-02-2021
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21302A0044/00K000

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Stedenbouwvergunningen waarvan de geolokalisatie vergelijkbaar is met deze.

Indiening Referentie Notificatie Staat
16-12-2016 PU/621779 23-03-2017 Toegekend
16-08-2016 PU/608300 07-12-2016 Toegekend
22-10-1957 PU/319203 22-10-1957 Toegekend

Theoretische verwerkingstijd

75 dagen

Documenten

Geen documenten beschikbaar

Tijdlijn